Samenwerking profit en zorg is een doorlopend thema, maar gebeurt het ook echt?

Afbeelding2
Extramuralisering, nieuwe technologieën, marktwerking, het zal niemand zijn ontgaan dat zorginstellingen de ene verandering na de andere te verwerken krijgen. De term die voor al deze veranderingen wordt gebruikt is “disruptive change”.

Disruptive change is aan de orde van de dag en vraagt veel van zorginstellingen. Zij moeten vooruitkijken, voorspellingen doen en vervolgens flexibel genoeg zijn om met veranderingen om te gaan. Denk hierbij aan oplossingen voor toekomstige leegstand van vastgoed door verdere extramuralisering, maar ook aan een mogelijke lagere vraag naar personeel door de opkomst van apps en e-consulten.

Vooruitkijken en flexibel zijn wordt, doordat de veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen, vaak gezien als ingewikkeld. Dat het lastig is klopt, maar de zorg is niet de enige sector die met veel veranderingen te maken krijgt. De hele maatschappij verandert in rap tempo en zowel private als publieke sectoren passen zich hierop aan. In de private sector voorspelt men de toekomstige vraag en past men het toekomstige aanbod hierop zo goed mogelijk aan. Ook steeds meer publieke instanties, waaronder de overheid, gaan over naar private methoden om aan de snelle veranderingen in de maatschappij het hoofd te kunnen bieden. New Public Management wordt deze private manier van managen in de publieke sector genoemd.

Ook zorginstellingen zullen steeds meer private methoden moeten gaan toepassen om het hoofd boven water te kunnen houden. Zij moeten proberen om, net als commerciële bedrijven, flexibel te zijn en het aanbod zo goed mogelijk op de vraag af te stemmen. Daarnaast zou het goed zijn om zo kostenefficiënt mogelijk te werken en verspillingen uit te bannen. Zorginstellingen die zich dit eigen maken zullen toekomstbestendig zijn en goede zorg kunnen blijven verlenen.

Dat het goed is om meer private methoden te gaan gebruiken is natuurlijk niet nieuw voor de zorgsector. Toch wordt er nog maar heel weinig mee gedaan en dat is zonde. Er kan veel worden geleerd van de flexibiliteit in de private sector en daarom is het nodig om meer kennis uit te wisselen en vaker de expertise van mensen uit het bedrijfsleven in te zetten. Dit hoeft niet altijd iets heel groots te zijn. Laat hen bijvoorbeeld eens meedenken over de gevolgen van de huidige ontwikkelingen, of meekijken naar de werkprocessen.

Ook al is de zorginstelling heel anders dan een commercieel bedrijf, dit mag nooit een excuus zijn om niet van elkaar te leren!

Marjolijn Halk