Scrummaster elektrisch vervoer

Bij een bedrijf actief in het elektrisch vervoer hebben we het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor het achterliggende backend systeem om elektrische auto’s te kunnen laden, omgevormd naar een agile ontwikkelomgeving. De geformeerde scrumteams ontwikkelen gevoed door de productowner in een kort tijdsbestek continu nieuwe functionaliteiten.