IT manager zorginstelling

Bij een zorginstelling zijn we gevraagd om het werk van een nieuw gevormde decentrale IT afdeling beter te organiseren. Daarnaast moet de samenwerking met het centrale IT-bedrijf vorm krijgen zodat de flexibiliteit van een decentrale afdeling behouden blijft en optimaal gebruik wordt gemaakt van de robuustheid van een centrale IT-organisatie. Tot slot moet de ingezette verandering geborgd worden bij een te werven IT-manager.