Programmamanager product management

Door de energietransitie en wijzigende wet- en regelgeving is het product portfolio van netbeheerders continu onderhevig aan verandering. Wij hebben bij een netbeheerder een nieuw team geformeerd met productmanagers waarmee centraal alle kennis geborgd is en producten en diensten beheerd worden en wijzigingen wendbaar opgevangen kunnen worden.