Data, heel veel data, maar wat kunnen we ermee?

Overal om ons heen is telkens meer data, zo ook in de energie sector. Meer data in de sector komt door de plaatsing van sensoren in het net, het bij iedereen thuis plaatsen van de slimme meter en mobiele apparaten, maar ook de registers die bij de verschillende marktpartijen aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er tal van andere databronnen die gekoppeld kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de open databronnen van de overheid en semi overheid. Maar ook het Internet of Things is een grote databron. In 2020 zullen er ruim 26 miljard Machine to Machine (M2M) connecties wereldwijd zijn.

De vraag is dus niet meer of er data is maar wat er op welke wijze mee gedaan kan worden?

In de energiesector worden vele analyses uitgevoerd, zowel op processen als op de data. De analyses vinden hun oorsprong in:
• Verhogen van klanttevredenheid
• Verlagen van kosten
• Verhogen van de kwaliteit van de netten
• Bijdragen aan energietransitie
• Voldoen aan wet en regelgevend

Een voorbeeld is procesanalyse. Door gebruik te maken van geavanceerde analyse technieken kan veel meer gedaan worden met dezelfde data dan in het verleden, denk bijvoorbeeld aan procesmining en machine learning. Met de analyses kunnen de zwakkere punten in de processen geïdentificeerd worden, waarmee procesverbeteringen meer doeltreffend kunnen worden.

De verkregen nieuwe inzichten uit de analyse zijn essentieel om de juiste verbeteringen te identificeren, maar deze zullen hun optimale effect hebben wanneer de communicatie met de klant (zowel de interne als de externe klant) niet vergeten wordt. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de data maar ook om de acceptatie van de uitkomsten en conclusies door de klant.

Visualisatie van de data speelt hierbij een belangrijke rol. De selectie van de juiste presentatietechniek zorgt voor een snellere en bredere acceptatie van de conclusies uit de analyse. Hierdoor worden die interventies gedaan die nodig zijn om het doel van de analyse zo goed mogelijk te bereiken.

De conclusie is dan ook dat veel nieuwe mogelijkheden voor ons liggen. Easy Consultancy helpt u graag hiermee verder met onze BI-oplossingen en inhoudelijke kennis van de sector!

Willem Lindeboom